Beleidsdoel 7.1

Welzijn faciliteren en stimuleren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.2

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Verandering: Vervallen in verband met de nieuwe cultuurnota.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.3

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Verandering: Vervallen in verband met de nieuwe cultuurnota.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.4

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.5

Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Verandering: Nieuw beleidsdoel in verband met de nieuwe cultuurnota.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.6

Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Verandering: Nieuw beleidsdoel in verband met de nieuwe cultuurnota.
Toelichting: geen.

Operationele doelen