Beleidsdoel 5.1

Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 5.2

Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Verandering: Vervallen. Onder 5.3 zijn het bijgestelde beleidsdoel en de bijgestelde operationele doelen, instrumenten en output opgenomen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 5.3

Welvaart en welzijn bevorderen door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Verandering: Nieuw beleidsdoel.

Toelichting: geen.

Operationele doelen