Europese aanbestedingen tot en met mei 2017

Aangekondigd

Gegund

Bedrag

Contracten

2

6

97.874.425

Raamcontracten

0

3

n.v.t.

Totaal

2

9

Niet-Europese aanbestedingen tot en met mei 2017

Type

Categorie

Bedrag

Aantal

%

Openbaar
(drempelwaarden: werken           > € 200.000 -                       < € 5.000.000 )

B1

Conform

3

2.129.000

2%

B2

Uitzondering PNH

0

B3

Uitzondering EA

B4

Afwijking

Meervoudig onderhands
(drempelwaarden > €45.000  -    < € 200.000 )

C1

Conform

16

1.434.343

1%

C2

Uitzondering PNH

17

1.612.737

1%

C3

Uitzondering EA

15

1.348.950

1%

C4

Afwijking

0

(Mantel-/Raam)contract

D

92

120.937.070

95%

Totaal

143

127.462.100

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar

2013

2014

2015

2016

Type

Aan-
tal

Bedrag in €

Aan-
tal

Bedrag in €

Aan-
tal

Bedrag in €

Aan- tal

Bedrag in €

Europees

20

105.795.000

26

276.803.317

14

157.420.000

28

290.468.032

Openbaar

23

34.888.000

11

12.329.211

10

15.364.559

15

18.314.238

Meervoudig onderhands

50

4.944.000

53

6.505.498

62

6.614.289

83

9.400.105

(Mantel-/ raam)contract

334

131.277.000

237

79.988.485

226

372.400.292

172

155.778.880

Totaal

427

276.904.000

327

375.625.511

312

551.799.140

298

473.961.255