In onderstaande lijst staan de subsidies buiten uitvoeringsregeling. In de kolom wijzigingen staat aangegeven of de subsidie nieuw, gewijzigd of ongewijzigd is.

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Wijzigingen

Programma 2 Bereikbaarheid

2.3.2

Gemeente Texel: Pilot Texel

€ 383.000

Nieuw

2.3.2

Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda

€ 1.569.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Bussum: Investeringsagenda

€ 225.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Haarlem;  Investeringsagenda

€ 6.766.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Heemskerk;  Investeringsagenda

€ 107.500

Nieuw

2.3.2

Gemeente Heerhugowaard; Investeringsagenda

€ 1.180.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Hilversum; Investeringsagenda

€ 1.085.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Hoorn; Investeringsagenda

€ 50.000

Ongewijzigd

2.3.2

Gemeente Velsen; Investeringsagenda

€ 2.250.0000

Nieuw

2.3.2

RWS: Investeringsagenda

€1.025.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Wijdemeren;  Investeringsagenda

€ 50.000

Nieuw

2.2.1

RWS; busvoorzieningen A1

€ 1.500.000

Nieuw

2.2.1

NS: Aanleg P+R Bussum Zuid

€ 287.500

Nieuw

2.1.2

Gemeente Alkmaar; Bergerweg

€ 2.000.000

Nieuw

2.1.2

Gemeente Alkmaar; N9/Koggedijk

€ 1.500.000

Nieuw

2.1.2

Gemeente Alkmaar; Koelmanlaan/Willem de Zwijgerlaan

€ 1.000.000

Ongewijzigd

2.3.1

Regionaal Overleg Orgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

€ 50.000

Ongewijzigd

2.3.1

Rijksscholengemeenschap Wiringherlant; Medefinanciering scholierenlijn Medemblik-RSG Wiringherland

€ 14.000

Ongewijzigd

2.2.1

Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam West

€ 389.392

Ongewijzigd

2.1.2

Gemeente Heiloo: Aansluiting A9 Heiloo

€ 12.079.000

Nieuw

2.1.2

Gemeente Heiloo: Fietsbrug

€ 600.000

Nieuw

2.2.1

Gemeente Aalsmeer: Ongestoord Logistieke Verbinding

€ 10.550.000

Nieuw

2.1.3

Vervoerregio Amsterdam: HOV Amstelveen-Uithoorn

€ 1.893.681

Nieuw

2.2.1

Gemeente Hilversum: Brug Hilversum Noord-Mediapark (IBP 6.9)

€ 750.000

Nieuw

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Wijzigingen

Programma 3 Water

3.1.2

Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 6)

€ 344.000

Ongewijzigd

3.2.1

Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 6)

€ 1.398.000

Ongewijzigd

3.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk

€ 705.946

Ongewijzigd

3.1.2

Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk

€ 357.837

Ongewijzigd

3.2.1

Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken

€ 11.000

Nieuw

3.2.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur

€ 225.000

Nieuw

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Wijzigingen

Programma 4 Milieu

4.1.2

InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta

€ 960.000

Ongewijzigd

4.1.2

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 18.742

Ongewijzigd

4.1.2

Milieudienst IJmond

€ 125.000

Ongewijzigd

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 281.933

Ongewijzigd

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 60.450

Ongewijzigd

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

Ongewijzigd

4.2.1

NEMIS

€ 50.000

Ongewijzigd

4.1.1

Milieufederatie NH/sterren dichterbij

€ 36.400

Ongewijzigd

4.1.2

ECN/Biomassateelt op zee

€ 300.000

Ongewijzigd

4.1.2

Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme

€ 500.000

Ongewijzigd

4.1.2

Gemeente Hilversum , Plan Huydecopers

€ 925.000

Nieuw

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Wijzigingen

Programma 5 Ruimte

5.1.2

Coöperatie Gastvrije Randmeren / Revitalisering drie recreatie eilanden

€ 327.500

Ongewijzigd

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Duurzaam Watersysteem PARK21 (KL27)

€ 9.302.641

Gewijzigd

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Groene- en recreatieve verbindingen

€ 4.500.000

Nieuw

5.1.2

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio /
Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds Schipholregio

€ 2.500.000

Ongewijzigd

5.1.2

Gemeente Den Helder/ Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossen

€ 25.000

Nieuw

5.1.2

Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

Nieuw

5.1.2

Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 133.148

Nieuw

5.1.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

€   112.500

Nieuw

5.1.2

Vervolg Nieuw West Airport Express

€ 200.000

Nieuw

5.3.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

€ 1.518.286

Ongewijzigd

5.3.1

Ministerie van Defensie/RESA-project luchthaven Den Helder

€ 250.000

Ongewijzigd

5.3.4

Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau

€ 165.000

Ongewijzigd

5.3.4

Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

Ongewijzigd

5.3.4

Greenport Aalsmeer/programmabureau

€ 150.000

Ongewijzigd

5.3.4

Green port Aalsmeer/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

Ongewijzigd

5.3.4

STIVAS/ondersteuning activiteiten kavelruil

€ 756.000

Nieuw

5.3.2

Gemeente Amsterdam/regionaal budget Metropoolregio

€ 1.500.000

Gewijzigd

5.3.3

NOVA College/Smart Makers Education

€ 85.000

Nieuw

5.3.3

ROC Amsterdam/Human Technology & Engeneering

€ 130.000

Nieuw

5.3.3

ROC Amsterdam/MediaLab Take Five

€ 75.000

Nieuw

5.3.3

Clusius College/Green Campus

€ 65.000

Nieuw

5.3.3

Regio College/Crossover Agenda

€ 130.000

Nieuw

5.3.3

ROC De Kop/LT Offshore Wind-Energy

€ 65.000

Nieuw

5.3.3

InHolland/TechInHolland Campus inbedding kenniswerkplaats

€ 25.000

Nieuw

5.3.3

NOVA College of gemeente Velsen /MRA Techport Campus Business Developer Innovation & House of Skills

€ 180.000

Nieuw

5.3.3

Stichting Techport IJmond/provinciale marktplaats-gastcolleges-stages-leerwerkplekken

€ 65.000

Nieuw

5.3.3

Ontwikkelingsbedrijf NHN/Talentprogramma NHN

€ 65.000

Nieuw

5.3.3

Hilversumse Media Campus/Integrale provinciale communicatie

€ 45.000

Nieuw

5.3.1.

AYOP/marketing-/acquisitieplan tbv windenergie op zee

€ 50.000

Nieuw

5.3.1

Regio Gooi- en Vechtstreek, Economic Board Gooi- en Vechtstreek

€     25.000

Ongewijzigd

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Wijzigingen

Programma 6 Groen

6.1.1

Vereniging Natuurmonumenten / Groene Uitweg: Impuls Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik

€ 507.500

Ongewijzigd

6.1.1

Groengebied Amstelland / Groene Uitweg: Skeelerbaan Ouderkerkerplas

€ 49.000

Ongewijzigd

6.1.1

Regio Gooi en Vechtstreek / Groene Uitweg: Schootsvelden Naarden (GV04)

€ 60.000

Ongewijzigd

6.1.1

Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Vechtvallei / Groene Uitweg: Innovatieprojecten

€ 50.000

Ongewijzigd

6.1.1

Gemeente Gooise Meren / Wandelpad Vesting-Stadzigt (GV04)

€ 407.500

Ongewijzigd

6.1.2

Staatsbosbeheer / Inrichtingsmaatregelen Westzaan

€ 268.273

Ongewijzigd

6.1.4

Gemeente Wijdemeren / Voetgangersbrug 's Gravelandsevaart (NH-pad) (GV04)

€ 32.500

Ongewijzigd

6.1.4

Recreatie Noord-Holland / Uitvoering Boerenlandpadregeling

€ 700.000

Ongewijzigd

6.2.1

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Hollands Noorden / Correctie beheervergoeding

€ 50.000

Ongewijzigd

6.2.1

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid / Pilot Weidevogels

€ 150.000

Ongewijzigd

6.2.3

Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2017

€ 50.000

Ongewijzigd

6.2.3

Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2017

€ 50.000

Ongewijzigd

6.3.2

Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken / Boerderij-educatie Laag Holland

€ 80.000

Ongewijzigd

6.3.2

Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland

€ 80.000

Ongewijzigd

6.2.3

Landschap Noord-Holland1

€ 1.092.800

Ongewijzigd

6.2.2

Faunabeheereenheid1 / Reguliere taken

€ 482.962

Gewijzigd

6.2.2

Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer

€ 411.038

Gewijzigd

6.2.3

Goois Natuurreservaat1

€ 623.020

Gewijzigd

6.1.2

Goois Natuurreservaat / Natuurontwikkeling Dassenveld (GV54)

€ 15.000

Ongewijzigd

6.1.2

Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Grondverwerving (NHN16)

€ 53.000

Ongewijzigd

6.3.1

Stichting Veenweiden Innovatiecentrum

€ 90.000

Ongewijzigd

6.1.2

Fam. Tentij / Realisatie NNN Bakkum / Programma Nieuwe Strandwal

€ 100.000

Ongewijzigd

6.1.2

Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16)

€ 247.000

Ongewijzigd

6.1.1

Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Marker Wadden (zie ook Progr. 3)

€ 2.300.000

Gewijzigd

6.1.2

PWN / Omvormen deel Camping Vafamil tot natuur (KL40)

€ 30.000

Ongewijzigd

6.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland (NHN23)

€ 225.000

Ongewijzigd

6.1.2

Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer (KL32)

€ 225.000

Gewijzigd

6.1.2

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer / Groene As Bovenlanden (KL30)

€ 300.000

Gewijzigd

6.1.2

Gemeente Hilversum / Natuurontwikkeling Huydecoopersweg

€ 925.000

Ongewijzigd

6.2.1

Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken / Ruige mest op vaarland

€ 47.959

Ongewijzigd

6.3.2

Nationaal Park Zuid Kennemerland1

€ 121.789

Ongewijzigd

6.3.2

Nationaal Park Duinen van Texel1

€ 136.211

Ongewijzigd

6.3.1

Landschap Noord-Holland1 / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

Ongewijzigd

6.3.1

Landschap Noord-Holland1/ Innovatieprogramma Veen (IPV)

€ 700.000

Ongewijzigd

6.1.1

Staatsbosbeheer / Monitoringvergoeding SNL Open Duin

€ 150.000

Nieuw

6.2.1

Landschap Noord-Holland / Soortenbescherming

€ 85.000

Nieuw

6.3.2

Landschap Noord-Holland / Ervenhandboeken

€ 20.000

Nieuw

6.2.1

Landschap Noord-Holland / Evaluatie beheer strategieën veenweiden

€ 25.000

Nieuw

6.1.2

Landschap Noord-Holland / Groen en Gezonde Leefomgeving

€ 100.000

Nieuw

6.3.1

Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen

€ 30.000

Nieuw

6.3.1

Gemeente Wijdemeren / Natuurbeleving NERA gebouw - proces

€ 74.000

Nieuw

6.1.4

Groengebied Amstelland / Groene Uitweg Recreatiemakelaar Amstel en Diemerscheg (GV39)

€ 30.600

Nieuw

6.1.4

Regio Gooi- en Vechtstreek / Groene Uitweg Recreatiemakelaar Gooi- en Vechtstreek (GV39)

€ 66.862

Nieuw

6.1.4

Gemeente Gooise Meren  / Groene Uitweg Grondbank Schootsvelden Naarden tranche 1b (GV04)

€ 165.200

Nieuw

6.1.4

Gemeente Wijdemeren / Projectleiding vaarverbinding ’s Gravelandsevaart

€ 100.000

Nieuw

6.1.2

PWN / Het Zanderij (KL38)

€ 376.616

Nieuw

6.1.2

Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Vechtvallei / Gebiedscoördinator (GV42)

€ 50.000

Nieuw

6.1.2

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging West-Friesland / Koopmanspolder, Proeftuin Waterbeheer: Kleinschalige experimenten (NHN26)

€ 24.744

Nieuw

6.2.2

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging/ Fusies wildbeheereenheden ter bevordering van efficiëntie en professionalisering (n.a.v. Wet Natuurbescherming)

€ 100.000

Nieuw

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Wijzigingen

Programma 7 Cultuur en Welzijn

7.1.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

€ 60.000

Ongewijzigd

7.1.1

Sportservice

€ 120.000

Ongewijzigd

7.4.1.

Plein C

€ 250.000

Ongewijzigd

7.4.1

Probiblio

€ 2.384.240

Ongewijzigd

7.4.1

Haarlem Marketing / Museumcongres

€ 7.000

Ongewijzigd

7.5.1

Stichting NMF / Steunpunt M&A

€ 202.000

Ongewijzigd

7.5.1.

Mooi Noord-Holland / Steunpunt M&A

€ 258.000

Ongewijzigd

7.5.2.

Molenfederatie

€ 15.000

Nieuw

7.5.2

Vestingmuseum Naarden: Nieuw Nederlands Vestingmuseum

€ 330.000

Ongewijzigd

7.5.2

Gemeente Muiden / Verder met de Vesting

€ 330.000

Ongewijzigd

7.5.2

Waternet / Fort Spion

€ 120.000

Ongewijzigd

7.5.2

Recreatieschap Spaarnwoude / Restauratie Fort bij Liebrug

€ 800.000

Ongewijzigd

7.5.2.

Recreatieschap Spaarnwoude / restauratie Fort benoorden Spaarndam

€ 500.000

Ongewijzigd

7.5.2

Gemeente Haarlemmermeer / Restauratie Fort bij Aalsmeer

€ 400.000

Ongewijzigd

7.5.2

Stichting Liniebreed Ondernemen / publiekscommunicatie SvA

€ 64.000

Ongewijzigd

7.5.2

Stichting Singer Memorial Foundation / Singer Laren Theater

€ 135.100

Ongewijzigd

7.5.2

Stichting Fort Penningsveer / restauratie

€ 105.000

Ongewijzigd

7.5.2

Dhr. W.T. Hogenboom / restauratie dak Fort bij de Kwakel

€ 15.000

Ongewijzigd

7.5.2

Monumentenwacht

€ 220.000

Ongewijzigd

7.5.2

ROP Midden West

€ 17.000

Ongewijzigd

7.5.2.

Stichting Oneindig Noord-Holland

€ 200.000

Ongewijzigd