Bronvermelding

Beeld Zomernota 2017

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Home/ Startpagina

Strand Camperduin

Mark Eker

Inleiding

Wegwerker

Bas Beentjes

Zomernota in één oogopslag

Geld

Bas Beentjes

Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Visser

Merlin Daleman

Overzicht per programma

Openbaar bestuur

GS

Bas Beentjes

Bereikbaarheid

Fietsers

Bas Beentjes

Water

Weilanden

Merlin Daleman

Milieu

Zonnepanelen op dak

Bas Beentjes

Ruimte

Boerderij bij Westelijk havengebied

Bas Beentjes

Groen

Twiske

Martijn Beekman

Cultuur en Welzijn

NDSM-terrein

Ingrid Kooiker

Financiën

Rekenmachine

Bas Beentjes

Stand en mutaties van reserves

Man met krant

Bas Beentjes

Aanbestedingen

Fietser met bussen

Bas Beentjes

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Molen

Bas Beentjes

Bronvermelding

Bloemenveld

Merlin Daleman