Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer

Datum

Voordracht

1e wijziging programmabegroting

13 maart 2017

PS Voordracht 10, 877930-877952

1e budgettair neutrale wijziging

9 februari 2017
14 februari 2017

Directie CC 878042-898021
GS 878042-905522

2e budgettair neutrale wijziging

18 april 2017

Directie CC 878042-923446

3e budgettair neutrale wijziging

11 april 2017
18 april 2017

Directie CC 878042-933383
GS 878042-934450

4e budgettair neutrale wijziging

10 mei 2017
16 mei 2017

Directie CC 878042-944305
GS 878042-944363

5e budgettair neutrale wijziging

6 juni 2017
13 juni 2017

Directie CC 878042-947961
GS 878042-957444